潘切臥病

又向江山走一遭,
三潘風雨滯征袍。
此中意緒無人識,
獨臥他鄉聽海濤。

 

Phan Thiết ngoạ bệnh

Hựu hướng giang san tẩu nhất tao,
Tam Phan phong vũ trệ chinh bào.
Thử trung ý tự vô nhân thức,
Độc ngoạ tha hương thính hải đào.

 

Dịch nghĩa

Lại định đi một vòng khắp đất nước,
Nhưng mưa gió vùng ba xứ Phan này cản áo khách đi đường.
Nỗi lòng ta lúc này không ai biết đến,
Nỗi tha hương, một mình nằm nghe tiếng sóng biển.


Tháng 3, tháng 4 năm 1905, ba người bạn Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp cùng vào Nam vận động sĩ phu. Lúc bấy giờ Trần Quý Cáp có quen Nguyễn Quý Anh là con của danh sĩ Nguyễn Thông. Nguyễn Thông trước làm đốc học Vĩnh Long, khi Pháp lấy 6 tỉnh Nam Kỳ thì phản đối bằng cách dời gia quyến ra ở Phan Thiết. Chắc tác giả nằm bệnh ở Phan Thiết.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Đức Kế

Chạy khắp giang sơn một chuyến này,
Mưa cầm gió bắt phải nằm đây.
Biết mình nào có ai đâu tá?
Sóng bể nằm nghe réo suốt ngày.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Một số thông tin

Tháng 3, tháng 4 năm 1905, ba người bạn Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp cùng vào Nam vận động sĩ phu, lúc bấy giờ Trần Quý Cáp có quen Nguyễn Quý Anh là con của danh sĩ Nguyễn Thông. Nguyễn Thông trước làm đốc học Vĩnh Long , khi Pháp lấy 6 tỉnh Nam Kỳ thì phản đối bằng cách dời gia quyến ra ở Phan Thiết. Chắc tác gia nằm bệnh ở Phan Thiết

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất nước định đi khắp bốn phương,
Gió mưa rào cản khách đi đường.
Lòng ta nào có ai hay đến,
Sóng biển nằm nghe nhớ cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn dạo non sông khắp một vòng
Mưa dầm gió dãi chuyện khôn xong
Lòng ta nào có ai hay nhỉ
Riêng nỗi tha hương tiếng sóng gầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Định đi khắp nước một vòng,
Gió mưa rào cản nổi lòng khách đi.
Lòng ta ai có hay gì,
Nằm nghe sóng biển nhớ về cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lại muốn một vòng sông núi thăm
Đất Phan ngăn khách gió mưa dầm
Lòng này nào có ai hay biết
Nghe sóng, tha hương một cõi nằm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời