Trong di cảo viết tay đề Tây Hồ thi tập của Phan Châu Trinh đã thu thập dưới dạng chữ quốc ngữ 57 bài thơ quốc âm làm từ trước trong 19 nhan đề. Trong sách Phan Tây Hồ di thảo xuất bản năm 1927, Ngô Đức Kế từng công bố một số thơ chữ Hán do Phan Châu Trinh làm trong những năm 1902-1908 và trong những năm tháng bị an trí tại Mỹ Tho và trong những năm tháng đó, Phan Châu Trinh đã làm nhiều thơ gồm thơ quốc âm và một số thơ chữ Hán. Qua một số tài liệu nghiên cứu cho thấy Tây Hồ thi tập mang phong cách phóng khoáng không bị bó buộc, thích bông đùa. Tiếng thơ của Phan Châu Trinh đã phản ánh đậm nét nỗi lòng và chí hướng của tác giả. Ngoài những lời thơ nồng nàn tình yêu nước, Phan Châu Trinh còn có những lời thơ trữ tình trong sáng, uyển chuyển, ý nhị, vừa cũ nhưng lại vừa…