泣楊秀才墓

清山碧水擁孤墳,
風雨千涯泣故人。
未敢盡情捐血淚,
回頭國土正沈淪。

 

Khấp Dương tú tài mộ

Thanh sơn bích thuỷ ủng cô phần,
Phong vũ thiên nhai khấp cố nhân.
Vị cảm tận tình quyên huyết lệ,
Hồi đầu quốc thổ chính trầm luân.

 

Dịch nghĩa

Non xanh nước biếc ôm lấy nấm mồ lẻ loi,
Mưa gió nơi chân trời khóc người cũ.
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt bằng máu,
Nhìn về đất nước chính đang ở trong cảnh chìm đắm.


Lời tự: “Dương Thạc mộ tại Côn Lôn” 楊碩墓在崑崙 (Mộ Dương Thạc ở Côn Lôn).

Dương tú tài tên là Dương Thạc 楊碩, hiệu Trường Đình, một chí sĩ hoạt động cách mạng trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam, bị đày Côn Đảo rồi ốm chết tại đó. Các chí sĩ thương tiếc, dựng mộ chí kỷ niệm. Tác giả cũng đang bị giam ở đây trong thời gian đó.

Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Điếu Dương Trường Đình, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Non xanh nước biếc nấm mồ côi,
Mưa gió thương ai một góc trời.
Chưa dám hết lòng tuôn nước mắt,
Ngoảnh về nước cũ vẫn chơi vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước biếc non xanh mồ lẻ loi,
Khóc người mưa gió nơi chân trời.
Hết lòng chưa dám tuôn dòng lệ,
Đất nước nhìn về chìm biển khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xanh nước biếc bạn mồ côi
Mưa gió trời xa khóc biệt người
Nước mắt dám đâu tuôn chảy hết
Quê hương chìm đắm cảnh tơi bời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Non xanh nước biếc lẻ mồ,
Khóc người mưa gió đơn cô chân trời.
Hết lòng chưa dám lệ rơi,
Nhìn về đất nước biển khơi chìm rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời