18/06/2024 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phan Thiết ngoạ bệnh
潘切臥病

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 14:27

 

Nguyên tác

又向江山走一遭,
三潘風雨滯征袍。
此中意緒無人識,
獨臥他鄉聽海濤。

Phiên âm

Hựu hướng giang san tẩu nhất tao,
Tam Phan[1] phong vũ trệ chinh bào.
Thử trung ý tự vô nhân thức,
Độc ngoạ tha hương thính hải đào.

Dịch nghĩa

Lại định đi một vòng khắp đất nước,
Nhưng mưa gió vùng ba xứ Phan này cản áo khách đi đường.
Nỗi lòng ta lúc này không ai biết đến,
Nỗi tha hương, một mình nằm nghe tiếng sóng biển.

Bản dịch của Ngô Đức Kế

Chạy khắp giang sơn một chuyến này,
Mưa cầm gió bắt phải nằm đây.
Biết mình nào có ai đâu tá?
Sóng bể nằm nghe réo suốt ngày.
Tháng 3, tháng 4 năm 1905, ba người bạn Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp cùng vào Nam vận động sĩ phu. Lúc bấy giờ Trần Quý Cáp có quen Nguyễn Quý Anh là con của danh sĩ Nguyễn Thông. Nguyễn Thông trước làm đốc học Vĩnh Long, khi Pháp lấy 6 tỉnh Nam Kỳ thì phản đối bằng cách dời gia quyến ra ở Phan Thiết. Chắc tác giả nằm bệnh ở Phan Thiết.

[1] Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Phan Thiết ngoạ bệnh