龍岱岩

去年虎穴我曾窺,
龍岱今觀石窟奇。
鰲負出山山有洞,
鯨遊塞海海為池。
壼中日月天難老,
世上英雄此一時。
黎范風流嗟漸遠,
青苔半蝕璧間詩。

 

Long Đại nham

Khứ niên hổ huyệt ngã tằng khuy,
Long Đại kim quan thạch quật kỳ.
Ngao phụ xuất sơn, sơn hữu động,
Kình du tắc hải, hải vi trì.
Hồ trung nhật nguyệt thiên nan lão,
Thế thượng anh hùng thử nhất thì.
Lê Phạm phong lưu ta tiệm viễn,
Thanh đài bán thực bích gian thi.

 

Dịch nghĩa

Năm trước ta đã từng xem hang cọp
Nay lại đến xem động Long Đại, một động núi lạ
Con ngao đội núi lên thành động
Cá kình bơi lấp biển thành ao
Trong bầu nhật nguyệt trời khó già
Anh hùng trên đời thì chỉ là một thuở
Nếp sống phong lưu của hai họ Lê và Phạm than ôi cũng xa dần
Thơ trên vách đá cũng đã bị rêu xanh gấm nhậm rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đã từng năm trước thăm hang hổ
Long Đại nay xem động đá kỳ
Ngao đội đất, tạo vòm rỗng núi
Kình khoanh ao, chặn biển xây đê
Trời trăng khó lão trong bầu Tạo
Danh kiệt hằng lưu chỉ thuở thì
Lê Phạm văn phong dần vắng thấy
Rêu tường xoá lấp nửa phần thi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Hang hùm năm trước đã từng coi,
Nay lại hang rồng cũng đến chơi.
Ngao đội núi lên thành động đấy,
Kình bơi biển lấp hoá ao rồi.
Trong bầu nhật nguyệt trời luôn trẻ,
Một thuở anh hùng tiếng để đời.
Lê Phạm phong lưu đâu thấy nữa,
Vách thơ rêu biếc nửa pha phôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm qua hang cọp đã từng xem,
Long Đại nay thăm cảnh lạ lùng.
Ngao đội núi cao thành động lớn,
Kình bơi biển lấp hóa ao con.
Anh hùng một thuở còn đâu nữa,
Năm tháng trong bầu mãi trẻ luôn.
Phong cách Phạm-Lê dần vắng vẻ,
Vách thơ rêu biếc dấu ăn mòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Năm rồi hang hổ đã qua
Nay thăm Long Đại động xưa đá thần
Rùa đội núi, núi có hang
Cá voi lấp biển, biển thành truôm ao
Hai vầng nhật nguyệt trong bầu
Vì đâu nên nỗi trời cao khó già
Anh hùng trần thế dẫu là
Uy danh đến mấy một thời mà thôi
Phạm, Lê ấy bậc anh tài
Lưu truyền tên tuổi chuyện rày dần xa
Mấy bài vách núi thơ đề
Gần xem mòn đã nửa bề rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hang hùm năm ngoái ta từng coi
Nay ngắm Hàm Rồng cảnh lạ chơi
Động lớn sinh khi ngao trỗi dậy
Biển thành ao nhỏ lúc kình bơi
Trong bầu nhật nguyệt sao già được
Trần thế anh hùng chỉ nhất thời
Lê Phạm phong lưu dần sẽ mất
Vách thơ rêu bám nửa xanh rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hang hùm năm trước đã từng qua,
Long Đại nay xem động lạ xưa.
Ngao đội núi cao lên hoá động,
Cá kình bơi lấp biển thành ao.
Trong bầu nhật nguyệt trời còn mãi,
Trần thế anh hùng một thuở thôi.
Lê Phạm phong lưu dần vắng vẻ,
Rêu xanh gấm nhậm đá thơ rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời