清平樂-六盤山

天高雲淡,
望斷南飛雁。
不到長城非好漢,
屈指行程二萬。

六盤山上高峰,
紅旗漫捲西風。
今日長纓在手,
何時縛住蒼龍?

 

Thanh bình nhạc - Lục Bàn sơn

Thiên cao vân đạm,
Vọng đoạn nam phi nhạn.
Bất đáo Trường Thành phi hảo hán,
Quật chỉ hành trình nhị vạn.

Lục Bàn sơn thượng cao phong,
Hồng kỳ mạn quyển tây phong.
Kim nhật trường anh tại thủ,
Hà thì phược trú Thương Long?

 

Dịch nghĩa

Trời cao mây nhạt
Chim nhạn bay hút về phương nam
Không đến Trường Thành không phải là con người dũng cảm
Tính đốt ngón tay đường đi dài hai vạn dặm

Trên đỉnh chót vót núi Lục Bàn
Lá cờ đỏ cuốn theo gió tây
Ngày nay đã nắm cái dây dài trong tay
Lúc nào sẽ trói được Thương Long?


Tháng 10-1935.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Trời cao mây nhạt
Về Nam hút bóng nhạn
Không đến Trường Thành không dũng cảm
Bấm đốt đường đi hai vạn

Đỉnh Lục Bàn vút từng không
Gió tây phất ngọn cờ hồng
Hôm nay dây dài tay nắm
Ngày nào trói được Thương Long?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Quật chỉ ?

Có lẽ phiên "quật chỉ" 掘指 thì đúng hơn , nguyên thủ bút Mao Trach Đông thì là chữ khuất 屈 , nhưng chữ đó có cả âm quật .
Thấy nó ở :
http://www.nx.xinhuanet.c...10/13/content_8253633.htm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời