Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: từ biệt (59)

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/02/2010 21:41

別阮大郎其二

送君歸故丘,
我亦浮江漢。
千里不相聞,
一心未嘗間。
夜黑豺虎驕,
月明鴻雁散。
兩地各相望,
浮雲應不斷。

 

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2

Tống quân quy cố khâu,
Ngã diệc phù Giang Hán.
Thiên lý bất tương văn,
Nhất tâm vị thường gián.
Dạ hắc sài hổ kiêu,
Nguyệt minh hồng nhạn tán.
Lưỡng địa các tương vương (vọng),
Phù vân ưng bất đoạn.

 

Dịch nghĩa

Tiễn anh về nơi ở cũ rồi,
Tôi cũng lại qua sông.
Cách nhau nghìn dặm, vắng tin nhau,
Lòng không hề nguôi nhớ.
Đêm tối sói hổ hoành hành,
Trăng sáng hồng nhạn tan tác.
Hai ta ở hai nơi, thường mong ngóng nhau,
Ước gì đám mây trôi trên trời không bao giờ đứt đoạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tiễn anh về chốn cũ,
Giang hán tôi qua chơi.
Nghìn dặm tuy tin vắng,
Tấc lòng không chút nguôi.
Sói hùm đêm sốc xáo,
Hồng nhạn trăng chia phôi.
Đôi ngả những trông ngóng,
Làn mây trôi trôi hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiễn anh trở lại quê nhà
Còn tôi giờ cũng sắp qua sông này
Dặm nghìn dù bặt tin ai
Nỗi niềm thương nhớ không phai tấc lòng
Đêm khuya hổ sói hoành hành
Một vằng trăng sáng cánh hồng lẻ loi
Phương trời đôi lứa đôi nơi
Ngóng trông theo cánh mây trôi lững lờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn anh về nơi cũ rồi,
Tôi qua sông cũ về nơi quê nhà,
Vắng tin ngàn dặm cách xa,
Lòng không nguôi nhớ lúc ta bên người,
Đêm về sói hổ kêu rươi
Trăng soi vằng vặc hồng tơi nhạn rời,
Ước gì cho đám mây trời,
Không còn đứt đoạn ta thời đừng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tiễn anh về chốn cách âm dương,
Sông cũ tôi về nơi cố hương.
Ngàn dặm vắng tin xa cách biệt,
Một lòng luôn nhớ cách người thương,
Hoành hành sói hổ trời đêm tối,
Tan tác nhạn hồng trăng vấn vương,
Đôi ngả hai ta từng ngóng đợi,
Ước mong mây nổi nối liền đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Tiễn bạn về nơi cũ.
Tôi thì đến bến sông.
Muôn trùng xa cách mặt.
Nỗi nhớ lại khôn cùng.
Hùm sói trong đêm rú.
Nhạn hồng loạn dưới trăng.
Hai nơi cùng ngóng đợi.
Chỉ thấy mây bềnh bồng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Tiễn anh về núi cũ,
Tôi cũng trẩy sang sông.
Nghìn dặm tin tức bặt,
Tấc lòng khắc khoải trông.
Đêm đen, ngạo hùm sói,
Trăng sáng, lìa nhạn hồng.
Hai nẻo trời thương nhớ,
Như mây nổi bềnh bồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời