26/09/2021 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2
別阮大郎其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:59

 

Nguyên tác

送君歸故丘,
我亦浮江漢。
千里不相聞,
一心未嘗間。
夜黑豺虎驕,
月明鴻雁散。
兩地各相望,
浮雲應不斷。

Phiên âm

Tống quân quy cố khâu,
Ngã diệc phù Giang Hán.
Thiên lý bất tương văn,
Nhất tâm vị thường gián.
Dạ hắc sài hổ kiêu,
Nguyệt minh hồng nhạn tán.
Lưỡng địa các tương vương (vọng),
Phù vân ưng bất đoạn.

Dịch nghĩa

Tiễn anh về nơi ở cũ rồi,
Tôi cũng lại qua sông.
Cách nhau nghìn dặm, vắng tin nhau,
Lòng không hề nguôi nhớ.
Đêm tối sói hổ hoành hành,
Trăng sáng hồng nhạn tan tác.
Hai ta ở hai nơi, thường mong ngóng nhau,
Ước gì đám mây trôi trên trời không bao giờ đứt đoạn.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tiễn anh về chốn cũ,
Giang hán tôi qua chơi.
Nghìn dặm tuy tin vắng,
Tấc lòng không chút nguôi.
Sói hùm đêm sốc xáo,
Hồng nhạn trăng chia phôi.
Đôi ngả những trông ngóng,
Làn mây trôi trôi hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Biệt Nguyễn đại lang kỳ 2