長安親故

楚蘭不佩佩吳鉤,
帶酒城頭別舊遊。
年事已多筋力在,
試將弓箭到并州。

 

Trường An thân cố

Sở lan bất bội, bội Ngô câu,
Đới tửu thành đầu biệt cựu du.
Niên sự dĩ đa cân lực tại,
Thí tương cung tiễn đáo Tinh châu.

 

Dịch nghĩa

Hoa lan đất Sở không đeo, lại đeo đao Ngô câu,
Đem rượu tới đầu thành uống từ biệt bạn bè.
Việc nhiều nhưng đã có sẵn sức lực,
Thử đem cung tên tới Tinh châu đầu quân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đeo đao Ngô không đeo lan Sở
Rượu chia tay uống ở đầu thành
Việc nhiều nhưng sẵn sức mình
Đem cung tên tới châu Tinh quân tòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đeo đao Ngô chẳng lan Sở đâu,
Biệt bạn thành đem rượu tới lầu.
Nhiều việc nhưng còn bao sức lực,
Đầu quân cung nỏ tới Tinh châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời