歲暮述懷

漠漠雲山入夢多,
每逢歲晏倍思家。
滿前風物知心少,
況復流年鬢已華。

 

Tuế mộ thuật hoài

Mạc mạc vân sơn nhập mộng đa,
Mỗi phùng tuế án bội tư gia.
Mãn tiền phong vật tri tâm thiểu,
Huống phục lưu niên mấn dĩ hoa.

 

Dịch nghĩa

Non quê thăm thẳm thường hiện vào trong giấc mộng
Cứ đến cuối năm lại càng nhớ nhà
Cảnh vật đầy trước mắt, ai người hiểu biết lòng nhau
Thêm nỗi năm tháng trôi qua, mái tóc đã bạc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Trần Lê Hữu, Nguyễn Sĩ Lâm)

Non quê thường mộng góc trời xa
Năm cuối càng thêm nỗi nhớ nhà
Ai biết lòng ta trong cảnh ấy
Tháng ngày trôi mãi tóc sương pha

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non quê thường hiện vào mơ xa,
Cứ đến cuối năm càng nhớ nhà.
Trước mắt cảnh đầy ai thấu hiểu,
Bạc thêm mái tóc tháng năm qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời