送別

攜書千里叩柴扉,
草草今朝又告歸。
極目鄉關何處是,
長安日夏白雲飛。

 

Tống biệt

Huề thư thiên lý khấu sài phi,
Thảo thảo kim triêu hựu cáo quy.
Cực mục hương quan hà xứ thị,
Tràng An nhật hạ bạch vân phi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Ngàn dặm mang thư gõ cửa sài,
Qua loa trò chuyện sớm xin lui.
Cùng con mắt dõi quê đâu tá!
Trong nắng kinh kỳ mây trắng trôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thư ngàn dặm đến cửa phên này
Nay vội muốn về mới cáo ngay
Mút mắt quê hương nào chẳng thấy
Tràng An ngày hạ trắng mây bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm mang thư đến cửa sài,
Vội vàng lui sớm xin từ ngay.
Quê hương ngút mắt nào đâu tá!
Ngày hạ Tráng An mây trắng bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời