Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2012 15:21, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/03/2020 16:31

天雞

巽晨先得太陽星,
下界翰音肆一鳴。
滄海火輪裁吐耀,
桃都錦翼欻騰聲。
響傳八極山猶暗,
後應三嗥夜嚮明。
人世幾回昏曉變,
孜晨惟爾獨長生。

 

Thiên kê

Tốn thần tiên đắc thái dương tinh,
Hạ giới hàn âm tứ nhất minh.
Thương hải hoả luân tài thổ diệu,
Đào Đô cẩm dực hốt đằng thanh.
Hưởng truyền bát cực sơn do ám,
Hậu ứng tam hào dạ hướng minh.
Nhân thế kỷ hồi hôn hiểu biến,
Tư thần duy nhĩ độc trường sinh.


Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Gà trời tiên ứng ở vầng dương
Hạ giới chờ khi gáy rộn ràng
Vành lửa biển xanh vừa toả sáng
Đào Đô cánh gấm vỗ rền vang
Tám phương lan tới non còn tối
Ba tiếng vọng về sáng chuyển sang
Sớm, tối bao phen thời thế đổi
Riêng mi báo sáng mãi còn vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ánh dương “thần Tốn” đón đầu tiên
Hạ giới gà rừng một tiếng rền
Biển biếc lửa vầng vừa phát sáng
Đào Đô cánh gấm vỗ vang lên
Tám phương tiếng chuyển non còn tối
Ba tiếng theo sau sáng đuổi đêm
Sớm tối nhân gian bao bận đổi
Chỉ mi báo sáng mãi còn truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiên ứng vầng dương ở Tốn thần,
Gà rừng hạ giới gáy vang rân.
Biển xanh vành lửa phát vừa sáng,
Cánh gấm Đào Đô bỗng nổi rần.
Truyền tới tám phương non mãi tối,
Vọng về ba tiếng sáng đêm dần.
Bao phen sớm tối đời thay đổi,
Báo sáng riêng mi được gọi thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời