Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 16:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/03/2020 16:31

惜春

聞道東皇將乍別,
桃紅憔悴柳腰癯。
識開含井偏絲網,
留得春暉一夜無。

 

Tích xuân

Văn đạo đông hoàng tương tác biệt,
Đào hồng tiều tuỵ liễu yêu cồ (cù).
Thức khai hàm tỉnh thiên ty võng,
Lưu đắc xuân huy nhất dạ vô.


Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Nghe nói chúa xuân rồi sẽ biệt
Đào hồng tiều tuỵ, liễu lưng gầy
Mở xem tơ lưới đêm che giếng
Còn chút hơi xuân gửi lại đây?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chúa xuân nghe nói sắp đi rồi
Tàn tạ đào hồng liễu mảnh mai
Thử mở lưới tơ che miệng giếng
Ánh xuân có đọng một đêm dài?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chúa xuân nghe nói sắp rời,
Đào hồng tiều tuỵ, liễu thời mảnh mai.
Mở xem lưới giếng đêm qua,
Ánh xuân còn gửi chút quà lại đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chúa xuân nghe nói sắp đi
Đào thì tiều tuỵ liễu thì mảnh mai
Lưới che đáy giếng đêm dài
Mở xem xuân có còn đây mấy phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời