19/09/2021 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích xuân
惜春

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 16:45

 

Nguyên tác

聞道東皇將乍別,
桃紅憔悴柳腰癯。
識開含井偏絲網,
留得春暉一夜無。

Phiên âm

Văn đạo đông hoàng[1] tương tác biệt,
Đào hồng tiều tuỵ liễu yêu cồ (cù).
Thức khai hàm tỉnh[2] thiên ty võng,
Lưu đắc xuân huy nhất dạ vô.

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Nghe nói chúa xuân rồi sẽ biệt
Đào hồng tiều tuỵ, liễu lưng gầy
Mở xem tơ lưới đêm che giếng
Còn chút hơi xuân gửi lại đây?
Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991
[1] Chỉ chúa xuân.
[2] Lưới che miệng giếng. Thời xưa người ta thường đem lưới để đậy mặt giếng. Ở đây Nguyễn Bảo muốn nói, vì tiếc mùa xuân mà phải mở nắp giếng ra, xem còn chút hơi xuân nào vương lại trong giếng không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Tích xuân