04/10/2022 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt
送別

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 09:38

 

Nguyên tác

攜書千里叩柴扉,
草草今朝又告歸。
極目鄉關何處是,
長安日夏白雲飛。

Phiên âm

Huề thư thiên lý khấu sài phi,
Thảo thảo kim triêu hựu cáo quy.
Cực mục hương quan hà xứ thị,
Tràng An nhật hạ bạch vân phi.

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Ngàn dặm mang thư gõ cửa sài,
Qua loa trò chuyện sớm xin lui.
Cùng con mắt dõi quê đâu tá!
Trong nắng kinh kỳ mây trắng trôi.
Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Tống biệt