Nắng hanh cạn ruộng rau cần
Dậu nhà hàng xóm cúc tần đang hoa
Vườn sau cải bẹ đã già
Đêm đêm tiếng sếu vọng qua vòm trời

Đã bao thay đổi trong đời
Cuối năm xao xuyến như thời ngày xưa

Vụ chiêm chưa rửa cày bừa
Đã lo đồng bãi cho vừa vụ xuân
Quanh năm dầu dãi tấm thân
Bàn tay cháy nắng, đôi chân nhuộm bùn

Nắng hanh xào xạc cây vườn
Trông ra đồng ruộng bãi cồn mà thương
Bờ tre vồn vã dòng mương
Nắng lên lụa trải con đường cát pha


11-12-2001