Thập tư kỳ 1

Tư quân vô kế hiệu quân thư,
Tự tích hàng hàng mật hựu sơ.
Lễ huấn chí kim di quyển trật,
Bất văn phiên nghĩa tự đương sơ.

 

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, đành đem sách của nàng ra hiệu chỉnh,
Bút tích nàng từng hàng từng hàng, chỗ mau chỗ thưa.
Sách dạy về lễ nghĩa ngày nay còn lại đó,
Nhưng chẳng còn nghe lời dịch nghĩa như ngày xưa.


Lời tự: "Nhân chi vân vong, khổn chính mang như, tích tư thành sầu, bất năng phế ngâm, ngẫu ức Nguyên Vi Chi Ký hữu hữu 'Tư quân vô kế tả quân thi' chi cú, hiệu thành tư thi thập tuyệt" (Người đã mất, việc nhà bề bộn, tích nhớ thành sầu, nhưng không thể bỏ làm thơ, ngẫu nhiên nhớ đến bài thơ Gửi bạn của Nguyên Vi Chi có câu “Nhớ người, không có cách gì, đành chép thơ người”, bèn bắt chước làm thành mười bài thơ nhớ tuyệt cú).

Tác giả làm bài thơ này (bao gồm mười bài thất ngôn tứ tuyệt) để tưởng nhớ người vợ mình khi nàng lâm bệnh nặng qua đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành xem lại sách nàng,
Mau thưa bút tích vẫn hàng hàng.
Giờ đây còn quyển răn điều lễ,
Lời dịch, nàng ơi! Bặt tiếng vang.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ nàng đành giở sách nàng xem
Nét chữ mau thưa rặt mấy hàng
Sách lễ vẫn còn nguyên lại đó
Lời xưa dẫn giải bặt âm vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lại nhớ nàng đành xem sách nàng,
Mau thưa bút tích vẫn từng hàng.
Sách răn lễ nghĩa nay còn đó,
Nhưng chẳng còn nghe lời dịch vang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời