遊綠雲洞

巑岏翠巘俯蒼波,
洞口瀠洄擁荔蘿。
岩邃造工施鑿巧,
景幽漁父占間多。
古今厤閱英雄幾,
儵忽其如混沌何。
開辟不應危棧曠,
故增一座石彌陀。

 

Du Lục Vân động

Toàn ngoan thuý hiến phủ thương ba,
Động khẩu oanh hồi ủng lệ la.
Nham thuý tạo công thi tạc xảo,
Cảnh u ngư phủ chiếm gian đa.
Cổ kim lịch duyệt anh hùng kỷ,
Thúc hốt kỳ như hỗn độn hà.
Khai tích bất ưng nguy sạn khoáng,
Cố tăng nhất toạ thạch Di Đà.

 

Dịch nghĩa

Cao vời núi biếc bọc dòng nước xanh,
Cửa động quanh co những cây, dây bám.
Vách đá tạo hoá gây công khéo tạc đẽo,
Cảnh thanh u, cho người ngư phủ hưởng nhàn nhã.
Xưa nay những đấng anh hùng mấy kẻ,
Chớp mắt đã thành hỗn độn làm sao.
Sự mở mang chẳng hiềm nguy hiểm thiếu cầu treo,
Vẫn từng có một toà Di Đà ở đây.


Lục Vân động ở xã Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá, người dân địa phương gọi là hang Lã Vọng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Lởm chởm non xanh chiếu bể khơi
Cỏ cây cửa động mọc đầy nơi
Hang sâu tạo hoá xây sao khéo
Cảnh vắng ngư ông hưởng hết thôi
Lịch duyệt anh hùng đà mấy kẻ
Bỗng dưng hỗn độn cũng cơ trời
Thuở xưa khoảng trống không nên để
Thêm một toà cho Phật đá ngồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Cao vời núi biếc bọc dòng xanh,
Cửa động dây bám cỏ leo quanh,
Vách đá gây công trời khéo tạc,
Nhàn tênh ngư phủ chốn u thanh.
Kim cổ anh hùng ai mấy độ,
Chớp mắt quay ra hỗn độn nhanh.
Mở mang chẳng ngại cầu treo thiếu,
Tượng đá Di Đà vẫn nguyên hình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Cao vời núi bọc dòng xanh,
Cửa hang dây cuốn leo quanh bên ngoài.
Hoá công đẽo tạc tuyệt vời,
Nhàn tênh ngư phủ thảnh thơi thanh bình.
Xưa nay bao đấng anh hùng,
Trải qua chớp mắt đã thành hỗn mang.
Thiếu cầu đâu ngại gian nan,
Di Đà tượng đá vẫn an chốn này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao vời núi biếc bọc dòng xanh,
Cửa động quanh co cây bám quanh.
Vách đá hoá công thật khéo tạc,
Hưởng nhàn ngư phủ chốn u thanh.
Anh hùng mấy đấng xưa nay được,
Chớp mắt nhìn ra hỗn độn nhanh.
Hiềm thiếu mở mang cầu bắc nhỉ?
Di Đà từng có Phật toà thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời