Trừ tịch tức sự

Tực đoạn thuỳ thôi cách ngạn chung
Vũ tà, yên đạm, dạ mông lung
Đào phù, du hoả, tuế thời ký
Dung diệp, trúc tiêu, phong tục thông
Vạn lý tĩnh quan tiêu trưởng xứ
Tam canh ám chuyển vãng lai phong
Chỉ kỳ đức dữ niên câu trưởng
Khẳng sự cuồng ca đạp đạp hồng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Gióng giả hồi chuông vọng cách bờ
Mênh mang, mưa chếch, khói đêm mờ
Gỗ đào, lửa liễu ghi năm tháng
Nêu trúc, cành đa phong tục xưa
Lặng ngắm trưởng, tiêu nơi vạn dặm
Âm thầm gió chuyển giữa canh ba
Chỉ cầu đức, tuổi cùng cao mãi
Dẫm đạp muôn hồng vang giọng ca.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cách bờ ròng rã vọng hồi chuông,
Mưa chếch mông lung đêm khói chùng.
Lửa liễu gỗ đào năm tháng lụn,
Cành đa nêu trúc tục phong thông.
Lặng xem vạn dặm nơi tiêu trưởng,
Gió chuyển âm thầm đêm giữa đông.
Tuổi mãi cùng cao nên mượn đức,
Ca tràn vang giọng đạp muôn hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời