11/06/2023 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 1

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:36

 

Phiên âm

Tư quân vô kế hiệu quân thư,
Tự tích hàng hàng mật hựu sơ.
Lễ huấn chí kim di quyển trật,
Bất văn phiên nghĩa tự đương sơ.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, đành đem sách của nàng ra hiệu chỉnh,
Bút tích nàng từng hàng từng hàng, chỗ mau chỗ thưa.
Sách dạy về lễ nghĩa ngày nay còn lại đó,
Nhưng chẳng còn nghe lời dịch nghĩa như ngày xưa.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đành xem lại sách nàng,
Mau thưa bút tích vẫn hàng hàng.
Giờ đây còn quyển răn điều lễ,
Lời dịch, nàng ơi! Bặt tiếng vang.
Lời tự: "Nhân chi vân vong, khổn chính mang như, tích tư thành sầu, bất năng phế ngâm, ngẫu ức Nguyên Vi Chi Ký hữu hữu 'Tư quân vô kế tả quân thi' chi cú, hiệu thành tư thi thập tuyệt" (Người đã mất, việc nhà bề bộn, tích nhớ thành sầu, nhưng không thể bỏ làm thơ, ngẫu nhiên nhớ đến bài thơ Gửi bạn của Nguyên Vi Chi có câu “Nhớ người, không có cách gì, đành chép thơ người”, bèn bắt chước làm thành mười bài thơ nhớ tuyệt cú).

Tác giả làm bài thơ này (bao gồm mười bài thất ngôn tứ tuyệt) để tưởng nhớ người vợ mình khi nàng lâm bệnh nặng qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 1