詠仙山寺

鎮節操臨萬里邊,
營因鹿馬得岩先。
金湯城塹憑高守,
錦繡江山選勝傳。
煙靄影遙空望母,
鶴松聲近屢尋仙。
回來八景收斯洞,
借石留題亦偶然。

 

Vịnh Tiên Sơn tự

Trấn tiết thao lâm vạn lý biên,
Doanh nhân Lộc Mã đắc nham tiên.
Kim thang thành tiệm bằng cao thủ,
Cẩm tú giang sơn tuyển thắng truyền.
Yên ái ảnh dao không vọng Mẫu,
Hạc tùng thanh cận lũ tầm Tiên.
Hồi lai bát cảnh thu tư động,
Tá thạch lưu đề diệc ngẫu nhiên.


Chùa Tiên ở Lạng Sơn, tác giả làm bài thơ này khi ông làm đốc trấn Lạng Sơn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Phù tiết trấn soi vạn dặm biên
Trước doanh Lộc Mã núi giăng triền
Thép gang thành lũy cao tầm giữ
Gấm vóc giang sơn thắng cảnh truyền
Mây khói xa mờ che khuất Mẫu
Hạc thông gần vọng vẫn tìm Tiên
Hội về tám cảnh thu trong động
Mượn đá đề thơ thật ngẫu nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mao tiết trên trao trấn ải biên
Doanh quân Lộc Mã đỉnh non tiên
Vững chải thành trì trên cao điểm
Vóc gấm giang sơn thắng cảnh truyền
Mờ xa mây khói soi hình mẹ
Thoáng gần tùng hạc rõ bóng tiên
Tám cảnh thu vào trong một động
Mượn đá đề thơ cũng ngẩu nhiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trấn trị cầm cờ  vạn dặm biên
Trước doanh Lộc Mã núi triền miên
Thành đồng hào hiểm nương cao giữ
Gấm vóc giang sơn được chọn truyền
Mây khói ẩn xa không thấy Mẫu
Hạc thông tiếng sát vẫn tìm Tiên
Về đây tám cảnh thu trong động
Mượn đá đề thơ cũng ngẫu nhiên.(t)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữ tiết trấn soi vạn dặm biên,
Quân doanh Lộc Mã được non tiên.
Thép gang thành luỹ nơi cao giữ,
Gấm vóc giang sơn thắng cảnh truyền.
Xa khói không gian mờ khuất Mẫu,
Gần vang tùng hạc tiếng tìm Tiên.
Hội về tám cảnh trong cùng động,
Mượn đá đề thơ cũng ngẫu nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời