Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: vợ (83)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 14:02

官舍迎內子有庭花開

芍藥斬新栽,
當庭數朵開。
東風與拘束,
留待細君來。

 

Quan xá nghinh nội tử hữu đình hoa khai

Thược dược trảm tân tài,
Đương đình sổ đoá khai.
Đông phong dữ câu thúc,
Lưu đãi tế quân lai.

 

Dịch nghĩa

Hoa thược dược mới trồng một loạt,
Trong sân trước vừa nở lác đác vài bông.
Gió xuân kìm hãm chưa cho nở nhiều,
Ý hẳn chờ có phu nhân tới.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa thược dược mới trồng một loạt
Trong sân vừa lác đác vài hoa
Gió xuân hãm không cho ra
Chờ phu nhân tới mới là toàn khai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thược dược một loạt hoa mới trồng,
Trong sân vừa nở được vài bông.
Gió xuân kìm hãm chưa cho nở,
Ý hẳn chờ phu nhân tới trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời