Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 30/12/2006 17:33 bởi Vanachi
Trần Quý Khanh 陳季卿 người Giang Nam đời Đường, bỏ nhà từ khi 10 tuổi, thi tiến sĩ không thành. Tương truyền Trần Quý Khanh tới chùa Thanh Long gặp Chung Nam sơn ông được ông lấy lá trúc làm thuyền cho cưỡi hơn 10 ngày về tới nhà, có làm 5 bài thơ.