Chưa có đánh giá nào
10 bài thơ
Tạo ngày 15/10/2010 01:33 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/10/2010 19:39 bởi hongha83
Người đã mất đi, việc nhà bề bộn, tích nhớ thành sầu nhưng vẫn không thể bỏ việc làm thơ. Bỗng nhiên nhớ trong thơ Nguyên Vi Chi (tức nhà thơ đời Đường Nguyên Chẩn, Vi Chi là tên hiệu của ông) gửi cho bạn có câu "Tư quân vô kế tả quân thi" nghĩa là: nhớ anh không có cách nào, đành chép thơ của anh. Ta bắt chước làm thành mười bài thơ nhớ.

(Ngô Thì Sĩ)