竹枝詞九首其八(巫峽蒼蒼煙雨時)

巫峽蒼蒼煙雨時,
清猿啼在最高枝。
個里愁人腸自斷,
由來不是此聲悲。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)

Vu Giáp thương thương yên vũ thì,
Thanh viên đề tại tối cao chi.
Cá lý sầu nhân trường tự đoạn,
Do lai bất thị thử thanh bi.

 

Dịch nghĩa

Kẽm núi Vu mưa khói mênh mông
Vượn hú trên những cành cây  cao thanh thoát
Nỗi buồn (trong từng người) làm ruột muốn đứt
Tuy không chỉ bởi những tiếng kêu sầu não đó

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kẽm Vu mưa khói mênh mông
Chóp cây vượn hú giọng đồng nao nao
Tiếng kêu sầu não biết bao
Ruột như muốn đứt buồn nào vượt hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vu Giáp xanh xanh mưa khói pha,
Vượn trong giọng hót mút cây già.
Trong thôn người hận lòng như cắt,
Bỡi chẳng gì bằng tiếng xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xanh hẽm Vu mưa khói phủ màu
Vượn kêu thảm thiết tuốt cành cao.
Lòng người trong xóm đau như cắt
Buồn có chi hơn đấy tiếng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẽm Vu xanh mưa rơi, khí núi
Trên cành cao vượn hú bi ai
Nơi đây buồn đứt ruột rồi
Đâu cần tiếng hú càng khơi nỗi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vu Giáp xanh xanh mưa khói phủ
Cành cao vượn hót nỉ non sầu
Lòng ai tan nát ra từng đoạn
Có phải là do tiếng hú đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hẻm Vu mờ mịt lúc mưa khói
Vượn hú trong veo cành tít cao
Buồn nẫu trong người ruột tự đứt
Tới nay còn có tiếng nào buồn như.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kẽm Vu mưa núi khói mênh mông
Vượn hú cành cao thanh thoát lồng.
Buồn thảm từng người làm ruột đứt,
Phải đâu những tiếng não sầu lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời