14/04/2024 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
竹枝詞九首其八(巫峽蒼蒼煙雨時)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 02:04

 

Nguyên tác

巫峽蒼蒼煙雨時,
清猿啼在最高枝。
個里愁人腸自斷,
由來不是此聲悲。

Phiên âm

Vu Giáp thương thương yên vũ thì,
Thanh viên đề tại tối cao chi.
Cá lý sầu nhân trường tự đoạn,
Do lai bất thị thử thanh bi.

Dịch nghĩa

Kẽm núi Vu mưa khói mênh mông
Vượn hú trên những cành cây  cao thanh thoát
Nỗi buồn (trong từng người) làm ruột muốn đứt
Tuy không chỉ bởi những tiếng kêu sầu não đó

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kẽm Vu mưa khói mênh mông
Chóp cây vượn hú giọng đồng nao nao
Tiếng kêu sầu não biết bao
Ruột như muốn đứt buồn nào vượt hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)