再贈樂天

一政政官軋軋,
一年年老駸駸。
身外名何足算,
別來詩且同吟。

 

Tái tặng Lạc Thiên

Nhất chính chính quan loát loát,
Nhất niên niên lão xâm xâm.
Thân ngoại danh hà túc toán,
Biệt lai thi thả đồng ngâm.

 

Dịch nghĩa

Mỗi lần muốn làm quan chính trực, là mỗi lần bị chèn ép,
Mỗi năm thêm mỗi tuổi, tuổi già tới vùn vụt.
Muốn thân được tự tại, thì còn tính toán đền danh lợi làm chi,
Thà là hai ta qua lại, trao đổi thơ phú với nhau.


Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị, là bạn thơ thân thiết và cũng là bạn đồng liêu của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan chính trực bị người lấn lướt
Tuổi năm thêm già vượt thật mau
Thân tự tại, danh cần đâu
Thà ta qua lại ngâm câu tâm đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xình xịch việc quan việc nước
Vụt trôi già đuổi năm năm
Thân nhàn sao mưu danh lợi
Riêng thơ hãy đến cùng ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm quan chính trực bị chèn ép,
Mỗi tuổi mỗi năm thêm tuổi già.
Tự tại tấm thân sao tính lợi,
Thà là cùng bạn luyện thơ ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời