Thuyền đỗ bến sông Bồn một tối,
Đình Tỳ Bà khơi vội nỗi buồn.
Hơi thu hoa lách lá phong,
Lục yêu mất dấu chẳng mong Nghê thường.
Hán Giả Nghị bi thương tài phú,
Sở Ly Tao hận chủ Hoài Vương.
Áo xanh Tư Mã đẫm hương,
Người nay trên mắt cũng vương lệ nhiều.

tửu tận tình do tại