夜雨寄北

君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共翦西窗燭,
卻話巴山夜雨時。

 

Dạ vũ ký bắc

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.

 

Dịch nghĩa

Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,
Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu.
Bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn,
Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba.


Tiêu đề bài này có nơi chép là Dạ vũ ký nội 夜雨寄內 (Đêm mưa gửi vợ).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngày về khó hẹn cho nhau,
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy
Bao giờ chung bóng song tây
Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bạn hỏi ta về lúc nào đây,
Ba Sơn mưa tối, ao thu đầy.
Bao giờ song tây cùng chong nến,
Kể chuyện mưa đêm chốn núi nầy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Hỏi ngày về, biết đáp sao,
Núi Ba mưa tối dạt dào ao thu.
Song tây trước nến chừng ru,
Cùng ngồi kể tới mưa mù núi Ba?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bạn hỏi ngày về, chẳng hẹn ngày,
Núi Ba mưa tối vũng thu đầy.
Bao giờ chong nến tây phòng thức,
Kể chuyện mưa đêm ở núi nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bạn hỏi ngày về, chẳng có ngày,
Ba Sơn mưa tối rạch thu đầy.
Song tây chung nến bao giờ được,
Kể lại Ba Sơn mưa tối nay.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày về, biết đáp làm sao?
Ba Sơn mưa tối tràn ao thu đầy!
Bao giờ khêu nến song tây?
Cùng nhau kể những mưa này Ba Sơn!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dạ vũ kí bắc

Trong Vạn thủ Đường nhân tuyệt cú , thì đề của bài thơ được ghi là : Dạ vũ kí nội, Đêm mưa gửi vợ. Nhưng cũng có một số người cho rằng bài thơ này, nhà thơ gửi cho bạn bè. Xem kĩ bài thơ, thì việc cho rằng bài thơ là gửi cho vợ có vẻ thoả đáng hơn.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bạn hỏi ngày về, vẫn chần chừ
Ba Sơn mưa tối ngập hồ thu
Bao giờ song tây cùng khêu nến
Núi nọ mưa đêm chuyện lu bù.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Anh hỏi ngày về, khó hẹn ngày
Núi Ba mưa tối ao thu đầy.
Khi cùng đốt nến bên song cửa
Sẽ kể chuyện đêm mưa núi nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngày về chưa biết bao giờ
Ba sơn mưa tối ao thu dâng đầy
Bao giờ khêu nến song tây
Cùng nhau kể chuyện mưa bay đêm nào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối