Anh có về miền Trung mùa mưa
Cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ
Hạt thương rơi nặng bàn tay ấm
Hạt nhớ xa vời theo gió mưa


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát cùng tên.