27/10/2021 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ vũ ký bắc
夜雨寄北

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2005 12:57

 

Nguyên tác

君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共翦西窗燭,
卻話巴山夜雨時。

Phiên âm

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn[1] dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn[2] tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.

Dịch nghĩa

Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,
Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu.
Bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn,
Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày về, biết đáp làm sao?
Ba Sơn mưa tối tràn ao thu đầy!
Bao giờ khêu nến song tây?
Cùng nhau kể những mưa này Ba Sơn!
Tiêu đề bài này có nơi chép là Dạ vũ ký nội 夜雨寄內 (Đêm mưa gửi vợ).

[1] Núi Ba ở bài này chỉ những ngọn núi vùng Tứ Xuyên nói chung.
[2] Cắt hoa ở bấc để cho đèn cháy sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dạ vũ ký bắc