板橋曉別

回望高成落曉河,
長亭窗戶壓微波。
水仙欲上鯉魚去,
一夜芙蓉紅淚多。

 

Bản Kiều hiểu biệt

Hồi vọng cao thành lạc hiểu hà,
Trường đình song hộ áp vi ba.
Thuỷ Tiên dục thướng lý ngư khứ,
Nhất dạ phù dung hồng lệ đa.

 

Dịch nghĩa

Nhìn lại thành cao tưởng sao Ngân Hà rơi xuống,
Cửa sổ trường đình lay động vì những cơn sóng nhỏ.
Thuỷ Tiên sắp cưỡi cá chép ra đi,
Một đêm phù dung chan chứa lệ hồng.


Bản Kiều chỉ trạm Bản Kiều ở phía tây thành Biện Châu đời Đường, nay là thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam, là nơi đô hội, người đi du ngoạn, mua bán rất đông. Bản Kiều cũng là nơi đưa đón tiễn biệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cao Thành nhìn lại, lạc dòng sao,
Cửa trường đình sóng nhỏ ép vào.
Thủy Tiên cưỡi chép dường đi khỏi,
Một tối phù dung nhỏ lệ đào.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngoảnh lại thành cao, sông Hán rơi,
Trường đình song cửa sóng buồn trôi.
Khách tiên cưỡi chép chào từ biệt,
Đêm trước sen hồng đẫm lệ khơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Ngoảnh lại sông Ngân trụt xuống thành,
Trường đình song sát sóng reo quanh.
Thuỷ tiên cưỡi chép chào tương biệt,
Sen thắm đêm đầy lệ rỏ nhanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tuyết Hoa Mạn Thiên

Ngoảnh lại Hoàng Hà một dải sa
Đình dài song cửa chắn sóng va
Thuỷ Tiên cưỡi chép cười ly biệt
Một tối Phù Dung lệ đỏ nhoà.

Ta tự biết mình tài hèn sức mọn, chỉ có ý góp vui vài câu, mong quan khách chớ chê cười!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoảnh lại thành cao trụt giải Ngân
Sóng lan nhè nhẹ gợn trường đình
Thuỷ tiên cưỡi chép về đâu nhỉ
Một tối phù dung đổ lệ hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn laị thấy Ngân hà xuống thấp
Nhà hàng daì sóng tấp bên song
Ngươì tiên lên cá chép xong
Cả đêm bên đoá sen hồng lệ rơi

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngoảnh lại Cao Thành lạc ánh sao
Song đình lay động, sóng lao xao
Thuỷ tiên cưởi chép sao đi vội
Đêm trước phù dung nhỏ lệ đào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn lại thành cao Ngân Hán rơi,
Trường đình song động sóng gợn trôi.
Thuỷ Tiên cưỡi chép ra đi mãi,
Đêm trước phù dung nhỏ lệ rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cao Thành nhìn ngoái sáng in sông
Cửa sổ Trường Đình ép sóng con
Tiên nước muốn lên cá chép vượt
Một đêm nhiều lệ đỏ phù dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời