07/10/2022 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản Kiều hiểu biệt
板橋曉別

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 29/01/2010 04:03

 

Nguyên tác

回望高成落曉河,
長亭窗戶壓微波。
水仙欲上鯉魚去,
一夜芙蓉紅淚多。

Phiên âm

Hồi vọng cao thành[1] lạc hiểu hà,
Trường đình song hộ áp vi ba.
Thuỷ Tiên[2] dục thướng lý ngư khứ,
Nhất dạ phù dung hồng lệ[3] đa.

Dịch nghĩa

Nhìn lại thành cao tưởng sao Ngân Hà rơi xuống,
Cửa sổ trường đình lay động vì những cơn sóng nhỏ.
Thuỷ Tiên sắp cưỡi cá chép ra đi,
Một đêm phù dung chan chứa lệ hồng.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cao Thành nhìn lại, lạc dòng sao,
Cửa trường đình sóng nhỏ ép vào.
Thủy Tiên cưỡi chép dường đi khỏi,
Một tối phù dung nhỏ lệ đào.
Bản Kiều chỉ trạm Bản Kiều ở phía tây thành Biện Châu đời Đường, nay là thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam, là nơi đô hội, người đi du ngoạn, mua bán rất đông. Bản Kiều cũng là nơi đưa đón tiễn biệt.

[1] Chỉ thành Biện Châu.
[2] Chỉ Cầm Cao 琴高. Theo Liệt tiên truyện của Lưu Hướng 劉向, Cầm Cao người nước Triệu thời Chiến Quốc có đạo thuật, thường cưỡi cá chép hồng xuống với người đời, trong vòng một tháng lại lặn xuống nước cùng cá chép hồng theo sóng nhỏ, tức “vi ba”, vì vậy gọi là Thuỷ Tiên.
[3] Chỉ tích Tiết Linh Vân 薛靈芸, theo Thập dị ký, là mỹ nhân của Nguỵ Văn Đế, từ biệt cha mẹ lên xe, dùng bình ngọc để hứng nước mắt, bình có màu đỏ. Về đến kinh thành thì nước mắt đỏ như máu trong bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Bản Kiều hiểu biệt