阮朗歸

東風吹水日銜山,
春來長是閑。
落花狼藉酒闌珊,
笙歌醉夢間。
佩聲悄,
晚妝殘,
憑誰整翠鬟。
留連光景惜朱顏,
黃昏獨倚闌。

 

Nguyễn lang quy

Đông phong xuy thuỷ nhật hàm san,
Xuân lai trường thị nhàn.
Lạc hoa lang tạ tửu lan san,
Sinh ca tuý mộng gian.
Bội thanh tiễu,
Vãn trang tàn,
Bằng thuỳ chỉnh thuý hoàn.
Lưu liên quang cảnh tích chu nhan,
Hoàng hôn độc ỷ lan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mặt trời xuống núi, nước gợn làn,
Ngày xuân mãi vui nhàn.
Hoa rụng tứ tung, rượu dần tan,
Sênh ca mộng say tràn.
Tiếng ngọc bội,
Bóng chiều tàn,
Bên ai chỉnh phục trang.
Cuộc vui lưu luyến, tiếc chu nhan,
Chiều lẻ tựa lan can.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đông thổi, mặt trời khuất núi
Xuân đến trong thơ thới dài lâu
Hoa rơi khắp, rượu cạn bầu
Trong mơ mộng thấy câu ca tiếng kèn
Tiếng ngọc hết leng keng, son nhạt
Biết nhờ ai sửa tóc búi tung
Lưu quang cảnh, tiếc má hồng
Cả chiều đứng tựa lan can nhớ chàng.

15.00
Trả lời