01/12/2021 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn lang quy
阮朗歸

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 18:57

 

Nguyên tác

東風吹水日銜山,
春來長是閑。
落花狼藉酒闌珊,
笙歌醉夢間。
佩聲悄,
晚妝殘,
憑誰整翠鬟。
留連光景惜朱顏,
黃昏獨倚闌。

Phiên âm

Đông phong xuy thuỷ nhật hàm san,
Xuân lai trường thị nhàn.
Lạc hoa lang tạ tửu lan san,
Sinh ca tuý mộng gian.
Bội thanh tiễu,
Vãn trang tàn,
Bằng thuỳ chỉnh thuý hoàn.
Lưu liên quang cảnh tích chu nhan,
Hoàng hôn độc ỷ lan.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mặt trời xuống núi, nước gợn làn,
Ngày xuân mãi vui nhàn.
Hoa rụng tứ tung, rượu dần tan,
Sênh ca mộng say tràn.
Tiếng ngọc bội,
Bóng chiều tàn,
Bên ai chỉnh phục trang.
Cuộc vui lưu luyến, tiếc chu nhan,
Chiều lẻ tựa lan can.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Nguyễn lang quy