Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Yến Lan (1 bài)
- Nguyễn Đương Tịnh (1 bài)
Tạo ngày 09/01/2014 21:27 bởi Vanachi
Sử Đạt Tổ 史達祖 tự Bang Khanh 邦卿, hiệu Mai Khê 梅溪, người Biện Kinh, ngụ cư ở Hàng châu. Ông từng làm phụ trách việc văn sự cho Hàn Xá Trụ 韓侂胄. Năm Khai Hy thứ 3 (1207), Xá Trụ bắc phạt thất bại bị giết khiến ông bị liên luỵ xử thích chữ vào mặt, phóng thích tới vùng Giang Hán, cuối đời chết trong khốn đốn.

Sử Đạt Tổ dụng công điền từ, từng được Khương Quỳ 姜夔 khen là thanh nhã kỳ tú, dung hoà tình với cảnh làm một. Ông có Mai Khê từ 梅溪詞 truyền hậu thế.