月下獨酌其一

花間一壺酒,
獨酌無相親。
舉杯要明月,
對影成三人。
月既不解飲,
影徒隨我身。
暫伴月將影,
行樂須及春。
我歌月徘徊,
我舞影零亂。
醒時同交歡,
醉後各分散。
永結無情遊,
相期邈雲漢。

 

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1

Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tuỳ ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán.

 

Dịch nghĩa

Trong đám hoa với một bình rượu
Uống một mình không có ai làm bạn
Nâng ly mời với trăng sáng
Cùng với bóng nữa là thành ba người
Trăng đã không biết uống rượu
Bóng chỉ biết đi theo mình
Tạm làm bạn với trăng và bóng
Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi
Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa
Sau khi say thì phân tán mỗi một nơi
Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này
Cùng nhau ước hẹn lên trên Thiên hà gặp lại


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tiêu đề

Tên bài này trước do sơ ý ghi là "Nguyệt dạ..." nhưng đúng phải là "Nguyệt hạ..." nên cháu đã sửa lại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dưới hoa một tĩnh rượu,
Chẳng bạn mỗi mình khà.
Nâng chén mời trăng sáng,
Bóng bên nữa cả ba.
Vốn trăng không biết uống,
Còn bóng sát theo ta.
Tạm kết bạn trăng bóng,
Vui xuân cho kịp mà !
Ta ca trăng cảm động,
Ta hát bóng xoay nhòa.
Khi tỉnh cùng nhau thú,
Say xong lại cách xa.
Vô tình kết mãi mãi,
Hẹn gặp tít Ngân Hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Một bầu rượu giữa hoa,
Không bạn, uống mình ta.
Nâng chén mời trăng sáng,
Kể luôn bóng thành ba!
Trăng đành không thể uống,
Bóng lẩn quẩn theo ta.
Tạm mượn trăng và bóng,
Vui xuân cho kịp mà!
Ta ca trăng thổn thức,
Ta múa bóng quạng quà!
Tỉnh dậy cùng vui thích,
Say rồi mỗi tách ra!
Tình cờ mà kết chặt,
Hẹn ước Hán Mây nha!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phỏng Dịch Huyền Lâm

Một bầu rượu dưới hoa
Không bạn thôi mình ta
Nâng ly mời trăng sáng
Với bóng mình thành ba
Mà trăng không uống rượu
Bóng chỉ nằm ngả nghiêng
Thôi cùng trăng vơi bóng
Vui xuân bỏ muộn phiền
Trăng lặng nhìn ta hát
Ta múa bóng quay cuồng
Khi tỉnh mình cùng vui
Say rồi người mỗi ngả
Tình thân như kết chặt
Hẹn gặp nhau Vân Hà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Dưới hoa rượu nọ một bầu
Bạn thân không có ta hầu với ta
Thì thôi cùng vói trăng ngà
Lại thêm chiếc bóng thế là được ba
Nhưng trăng uống được đâu là
Lại thêm chiếc bóng la đà ngả nghiêng
Ta cùng trăng, bóng giao duyên
Theo xuân gác bỏ muộn phiền mà vui
Ta ça trăng luống ngậm ngùi
Khi ta múa hát bóng thời cuồng quay
Lúc tỉnh vui vẻ sum vầy
Khi say mỗi kẻ đường ai riêng mình
Vậy mà tình thắm kết tình
Hán Vân hẹn lại bóng hình trăng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trong hoa một bầu rượu
Riêng mình chẳng có ai
Nâng chén mời trăng sáng
Với bóng thành ba người
Trăng không biết thú rượu
Bóng theo hoài bên thân
Tạm cùng trăng với bóng
Vui chơi cho kịp xuân
Ta ca trăng bồi hồi
Ta múa bóng linh loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui
Say rồi đều phân tán
Vô tình kết bạn chơi
Hẹn nhau nơi Vân Hán

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trong hoa rượu ngọt một bầu
Một mình chuốc chén có đâu bạn bè
Mời trăng cất chén kè nhè
Thân ta bóng ấy trăng kia ba người
Trăng thì tiếp rượu không nguôi
Bóng ta theo mãi không rời thân ta
Bạn cùng trăng bóng vẩn vơ
Vui chơi khuây khoả để chờ ngày xuân
Ta ca trăng cũng bâng khuâng
Khi ta nhảy múa bóng lăn lộn hoài
Cùng nhau khi tỉnh vui cười
Say rồi nghiêng ngửa mọi nơi rạc rời
Vô tình giao kết chơi bời
Hẹn nhau ở chỗ xa xôi cõi trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Bên hoa một hồ rượu
Chuốc mình chẳng ai thân
Nâng chén mời trăng tỏ
Trăng bóng ta quây quần
Rượu trăng nào biết nhấp
Tuỳ bước ta bóng quẩn
Cùng trăng bóng đánh bạn
Hành lạc dịp ngày xuân
Ta ca trăng bồi hồi
Ta múa bóng bước loạn
Lúc tỉnh cùng giao hoan
Khi say đành phân tán
Mối chân tình vô hạn
Hẹn nhau bên sông Hán

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên hoa sẵn rượu một bầu,
Tự tay chuốc rượu, giải sầu nào ai!
Mời trăng nâng chén cùng say,
Lại thêm bóng nữa, thế này là ba.
Trăng đâu biết uống cùng ta,
Bóng thì quấn quýt chẳng xa lìa người.
Bóng, trăng, kết bạn tạm chơi,
Vui xuân cho kịp kẻo thời trễ thôi.
Ta ca, nguyệt cũng bồi hồi,
Khi ta múa, bóng tức thời múa theo.
Tỉnh thì ca múa hò reo,
Khi say bỏ hết nằm queo một mình.
Giao du kết bạn vô tình,
Hẹn nơi Vân Hán chén quỳnh mời trăng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trong hoa một nậm rượi
Riêng uống chỉ mình ta
Nâng chén mời trăng sáng
Với bóng thành bộ ba
Trăng chẳng hay thú uống
Bóng lại tuỳ thân ta
Tạm bạn cùng trăng bóng
Vui kịp đón xuân về
Ta ca trăng nghiêng ngả
Ta nhảy bóng loang xa
Lúc tỉnh cùng vui thú
Say mềm lại tán ra
Mối vô tình kết mãi
Ước gặp giải ngân hà.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối