月下獨酌其一

花間一壺酒,
獨酌無相親。
舉杯要明月,
對影成三人。
月既不解飲,
影徒隨我身。
暫伴月將影,
行樂須及春。
我歌月徘徊,
我舞影零亂。
醒時同交歡,
醉後各分散。
永結無情遊,
相期邈雲漢。

 

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1

Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tuỳ ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán.

 

Dịch nghĩa

Trong đám hoa với một bình rượu
Uống một mình không có ai làm bạn
Nâng ly mời với trăng sáng
Cùng với bóng nữa là thành ba người
Trăng đã không biết uống rượu
Bóng chỉ biết đi theo mình
Tạm làm bạn với trăng và bóng
Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi
Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa
Sau khi say thì phân tán mỗi một nơi
Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này
Cùng nhau ước hẹn lên trên Thiên hà gặp lại


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Một bầu rượu dưới hoa
Không bạn thôi mình ta
Nâng ly mời trăng sáng
Với bóng mình thành ba
Mà trăng không uống rượu
Bóng thì nằm ngã nghiêng
Thôi cùng trăng với bóng
Vui xuân bỏ muộn phiền
Trăng lặng nhìn ta hát
Ta múa bóng quay cuồng
Khi tỉnh mình cùng vui
Say rồi người mỗi ngả
Tình thân như kết chặt
Vân Hán hẹn gặp nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới dàn hoa đậm đà bầu rượu
Một mình ta bạn nhậu không ai
Nâng ly hướng nguyệt ta mời
Trăng, ta và bóng ba người cùng chơi
Trăng không biết thú vui của rượu
Bóng theo ta không thiếu lúc nào
Tạm làm bạn lữ chứ sao
Phải chơi cho kịp xuân nào chờ ta
Trăng cảm động khi ta ca hát
Ta múa làm bóng thoắt ngả nghiêng
Chưa say vui thú liên miên
Say rồi phân tán nằm riêng mỗi người
Vô tình kết bạn mà chơi
Hẹn hò kỳ tới ở nơi Ngân hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong hoa một hũ rượu đầy
Mình ta ta uống chẳng ai bạn cùng
Thôi đành nâng chén mời trăng
Cùng nhau soi bóng người thành ra ba
Trăng kia chẳng uống rượu ta
Bóng trăng dường vẫn gần xa theo người
Bạn cùng trăng bóng tạm thôi
Vui chơi hoan lạc tới trời xuân sang
Ta ca trăng những dùng dằng
Bóng theo ta múa trập trùng loạn rơi
Bên nhau lúc tỉnh cùng vui
Cách nhau mỗi ngả sau say mấy hồi
Vô tình mãi kết rong chơi
Hẹn nhau lên tận sao trời xa xôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới hoa chuốc rượu một bình
Một mình mình uống một mình mình say
Nâng ly dưới ánh trăng này
Cùng trăng với bóng hoá ngay ba người
Trăng không biết uống rượu mời
Bóng theo quấn quýt không rời bước ta
Bạn cùng trăng, bóng làm ba
Cùng vui kẻo để xuân qua phí đời
Mình say trăng cũng bồi hồi
Mình quay múa, bóng cũng chơi theo mình
Vui say thoả sức mặc tình
Sau say mình lại phải đành chia xa
Vong tình mãi kết ba ta
Hẹn nhau trên giải Ngân Hà cùng chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một bầu rượu dưới hoa
Không bạn chỉ mình ta
Nâng ly mời hướng nguyệt
Trăng, ta, bóng là ba
Trăng không thú vui rượu
Luôn là bóng theo ta
Tạm làm bạn đi chứ
Chơi xuân cho kịp mà
Ta múa làm bóng ngả
Trăng cảm khi ta ca
Chưa say vui liên tiếp
Say rồi nằm riêng ra
Vô tình ta kết bạn
Hẹn ký tới Ngân hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vương Thanh

Một bầu rượu, giữa vườn hoa
Riêng mình ta uống, đâu là bạn thân
Nâng ly, mời ánh trăng thanh
Thêm vào chiếc bóng là thành bộ ba
Trăng không uống rượu đâu mà
Bóng thì vẫn mãi theo ta không dời
Bạn cùng Trăng, Bóng vui chơi
Chơi Xuân cho kịp, kẻo thời lỡ Xuân!

Ta ca, Trăng có bồi hồi
Dịu mềm những giọt trăng ngời long lanh
Ta múa, Bóng cũng xoay quanh
Ngả nghiêng theo những bước chân loạn cuồng

Khi tỉnh, thì hãy vui cùng
Sau cơn say… lại đôi đường cách xa
Tình này gắn bó cùng ta
Hẹn nhau gặp giữa Ngân Hà, rong chơi…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]