Dưới đây là các bài dịch của phỏng Dịch Huyền Lâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của phỏng Dịch Huyền Lâm

Một bầu rượu dưới hoa
Không bạn thôi mình ta
Nâng ly mời trăng sáng
Với bóng mình thành ba
Mà trăng không uống rượu
Bóng chỉ nằm ngả nghiêng
Thôi cùng trăng vơi bóng
Vui xuân bỏ muộn phiền
Trăng lặng nhìn ta hát
Ta múa bóng quay cuồng
Khi tỉnh mình cùng vui
Say rồi người mỗi ngả
Tình thân như kết chặt
Hẹn gặp nhau Vân Hà

Ảnh đại diện

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu (Lý Bạch): Bản dịch của Phỏng Dịch Huyền Lâm

Bóng tà qua núi biếc
Trăng lửng thửng theo người
Quay đầu trông lối nhỏ
một miền xanh ngang trời
Nắm tay về thôn dã
Trẻ mở cổng vui đùa
Ngõ trúc buồn u tịch
Áo vướng dây leo đưa
Mừng bạn cơ ngơi đẹp
Nâng ly cạn chén mời
Thông reo hòa khúc hát
Vừa dứt sao đà vơi
Bạn vui ta say khướt
Quên lãng đi chuyện đời

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]