Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trăng (228)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 05/07/2019 21:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/08/2021 08:35

Gối chiếc phòng côi nghĩ cũng buồn
Bên song vẳng lặng ngắm trăng suông
Hằng Nga sớm tối vui tình Cuội
Hậu Nghệ tháng ngày hận chẳng buông
Phố vắng đìu hiu không gợn gió
Chùa xa thấp thỏm vọng hồi chuông
Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên thắm
Sao để phận mình mãi ngóng trông?


2015