登龍隊山提崇善延鈴寶塔碑後

千仞層巒古化城,
攀緣石磴扣禪扃。
李皇怪誕碑空在,
明寇凶殘寺已更。
路少人蹤苔甲緑,
山多春雨曉痕青。
登高眼界無窮著,
萬里茫茫草樹平。

 

Đăng Long Đội sơn đề Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi hậu

Thiên nhận tằng loan cổ Hoá Thành,
Phan duyên thạch đặng khấu thiền quynh.
Lý hoàng quái đản bi không tại,
Minh khấu hung tàn tự dĩ canh.
Lộ thiểu nhân tung đài giáp lục,
Sơn đa xuân vũ hiểu ngân thanh.
Đăng cao nhãn giới vô cùng trước,
Vạn lý mang mang thảo thụ bình.

 

Dịch nghĩa

Trong dãy núi cao ngàn nhận ở Hoá Thành thời xưa
Trèo lên đèo đá, gõ cửa nhà chùa
Việc quái dị của vua nhà Lý bia còn trơ đó
Sau sự tàn phá của giặc Minh chùa đã thay đổi
Đường ít người đi nên có lớp rêu phủ xanh
Núi nhiều mưa xuân nên cảnh buổi sáng tươi đẹp
Lên cao mắt càng trông xa thấy rộng
Muôn dặm mênh mông cây cỏ mịt mù


Lời dẫn: “Dư bái yết sơn lăng, lộ kinh sơn tả, toại đăng lãm yên. Tiếu Lý triều sự đản chi quân thần, ta quốc bộ tằng kinh ư binh tiển. Lưu nhất luật vu hữu.” 予拜謁山陵,路經山左,遂登覽焉。笑李朝事誕之君臣,嗟國步曾經於兵燹。留一律于右。 (Ta đi bái yết sơn lăng, đường qua bên tả núi này, bèn lên chơi chùa. Cười vua tôi triều Lý tôn sùng điều quái đản, thương đất nước trải nhiều phen binh lửa. Nên có đề một bài thơ dưới đây.)

Bài thơ được sáng tác vào niên hiệu Quang Thuận năm thứ 8 (1467).

Long Đội là núi thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo sách Đại Nam nhất thống chí thì trên núi có chùa cổ lập từ thời Lý. Có bia chép việc Lý Thần Tông là hậu thân của Từ Đạo Hạnh. Giặc Minh đốt chùa và lật đổ bia, đến đời Lê lập lại chùa và dựng lại bia.

Nguồn:
1. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
2. Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Thành Hoá chon von núi một dây
Leo qua đèo đá viếng am mây
Chuyện kỳ vua Lý bia trơ đó
Tội ác quân Minh vết phá đây
Đường vắng chân người rêu biếc phủ
Xuân nhiều mưa núi ngấn xanh dày
Lên cao tầm mắt nhìn càng rộng
Muôn dặm mênh mông cỏ lẫn cây


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Non ngất nghìn tầm thành Hoá cũ,
Men vin bậc đá viếng thiền gia.
Hoang đường vua Lý bia còn đó,
Tàn bạo quân Minh tháp khác xưa.
Đường biếc rêu phong, người vắng dấu,
Núi xanh vệt cháy, tiết nhiều mưa.
Lên cao tầm mắt nhìn bao quát,
Muôn dặm cây xanh một dải mờ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời