15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
10 bài trả lời: 10 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: mùa thu (324)

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2008 22:36

早秋

夜氣分涼入畫屏,
蕭蕭庭樹報秋聲。
竹堂忘適香初燼,
一一叢枝網月明。

 

Tảo thu

Dạ khí phân lương nhập hoạ bình,
Tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh.
Trúc đường vong thích hương sơ tẫn,
Nhất nhất tùng chi võng nguyệt minh.

 

Dịch nghĩa

Khí đêm chia hơi mát vào bức rèm vẽ,
Cây trước sân xào xạc báo tiếng thu.
Dưới mái tranh quên bẵng hương vừa tắt,
Mấy khóm cây cành giăng lưới vầng trăng sáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió mành toả mát hơi đêm,
Hàng cây hiu hắt bên thềm thu sang.
Mái tranh, quên bẵng nhang tàn,
Cành giăng giăng đón trăng vàng sáng trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Hơi mát đêm thâu lọt tới mành,
Cây sân xào xạc báo thu thanh.
Bên lều quên bẵng hương vừa tắt,
Lưới bủa vầng trăng, mấy khóm cành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Đêm hơi lạnh lọt bình phong,
Lá cây xào xạc báo chừng thu sang.
Trúc đường quên mới tắt nhang,
Cành cây chăng lưới nguyệt quang luồn vào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Khí đêm đưa lạnh lọt mành che
Sân cây xào xạc báo thu về
Nhà trúc bẵng quên hương mới tắt
Cành cây giăng lưới bắt trăng khuya

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khí thu thấm đẫm rèm hoa mát
Xào xạc cây sân báo tiếng thu
Lều rạ bỗng quên hương mới tắt
Cành giăng mấy nhánh đón trăng về

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơi mát đêm thu vào bức rèm,
Tiếng thu xào xạc rộn bên thềm.
Mái tranh quên bẵng hương vừa tắt,
Giăng lưới cây cành trăng bủa đêm.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm thu hơi mát vào rèm,
Tiếng thu xào xạc bên thềm rộn vang.
Chợt quên hương tắt mái tranh,
Trăng đêm giăng lưới cây cành bủa vây.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Khí đêm mát toả bức bình phong
Xào xạc cây reo tiếng thu phòng
Hương lịm trong lòng đà thuận thả
Cây cành hợp nhất lưới trăng trong.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Hương đêm mát dịu, bình phong lạnh
Xào xạc thu sang lá động cành
Trúc đường thong thả, hương vừa đốt
Cành cây chăng lưới lọt trăng thanh.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Thơm mát hơi đêm thổi bức màn
Cây sân nghe sáo báo thu sang
Trong căn nhà trúc quên hương tắt
Mỗi mỗi gom cành lưới ánh trăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời