22/05/2024 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo thu
早秋

Tác giả: Huyền Quang thiền sư - 玄光禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:26

 

Nguyên tác

夜氣分涼入畫屏,
蕭蕭庭樹報秋聲。
竹堂忘適香初燼,
一一叢枝網月明。

Phiên âm

Dạ khí phân lương nhập hoạ bình,
Tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh.
Trúc đường vong thích hương sơ tẫn,
Nhất nhất tùng chi võng nguyệt minh.

Dịch nghĩa

Khí đêm chia hơi mát vào bức rèm vẽ,
Cây trước sân xào xạc báo tiếng thu.
Dưới mái tranh quên bẵng hương vừa tắt,
Mấy khóm cây cành giăng lưới vầng trăng sáng.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gió mành toả mát hơi đêm,
Hàng cây hiu hắt bên thềm thu sang.
Mái tranh, quên bẵng nhang tàn,
Cành giăng giăng đón trăng vàng sáng trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huyền Quang thiền sư » Tảo thu