Dưới đây là các bài dịch của Huyền Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhân sự đề Cứu Lan tự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Thẹn đức mỏng nối đèn chư Tổ
Không hề xui Hàn Thập oán hờn
Tranh nhau theo bạn về non núi
Muôn vạn lớp chất chồng ngăn che


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tặng sĩ đồ tử đệ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Phú quý mây trôi chậm chửa thành
Nước trôi ngày tháng đẩy đưa nhanh
Sao bằng tiểu ẩn nơi rừng suối
Thông, gió, trà tươi, một ván sàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Diên Hựu tự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Đêm thu cao tít tiếng chuông vang
Trăng dợn sóng soi thông úa vàng
Cú ngủ ngược đầu, gương chiếu lạnh
Tháp soi hai ngọn, ngọc sinh hàn
Thành che Thế Tục, không duyên nhiễm
Mắt toả khoan dung, chẳng tính toan
Tham thấu đúng sai, bình đẳng tướng
Cung Ma cõi Phật, quán sinh lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thứ Bảo Khánh tự bích gian đề (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Cỏ dại khói tàn, quê lắm vẻ
Lầu Nam quán Bắc nắng chiều buông
Tiếc thơ không ý, xuân không chủ
Bao cội hoa buồn mất gió Đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thạch thất (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Nửa gian nhà đá đứng cùng mây
Một áo lông che lạnh tháng ngày
Tăng ở giường Thiền, Kinh trên án
Lò tàn củi đốt, nắng cao thay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sơn vũ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Gió Thu trưa tối phủi hành lang
Nhà núi lặng yên, gối cỏ xanh
Một mảnh tâm thiền thành đạt được
Vì ai, tiếng dế rộn ràng vang?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngọ thuỵ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Mưa tạnh suối núi sạch
Rừng thông đẹp mộng đầy
Ngược nhìn thế giới bụi
Mở mắt say ngất ngây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trú miên (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Vườn ruộng ông cha tự nhận cày
Quanh nhà xanh rợp toả ngàn cây
Ngoài song cây Quế không Tu Hú
Gối gió dịu êm, mộng suốt ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Địa lô tức sự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Dư lửa đốt lò riêng thắp hương
Sơn Đồng thưa hỏi, đáp đôi chương
Tay nâng sáo thổi hoà mõ gỗ
Mặc kệ người chê, lão chẳng vương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tảo thu (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Thơm mát hơi đêm thổi bức màn
Cây sân nghe sáo báo thu sang
Trong căn nhà trúc quên hương tắt
Mỗi mỗi gom cành lưới ánh trăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối