Dưới đây là các bài dịch của Huyền Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân nhật tức sự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Gái xinh mười sáu, chậm tay đan
Dưới đoá Tử Kinh, Oanh hót vang
Thương thay xuân ý buồn vô hạn
Dứt tại dừng kim, chẳng nói năng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quá Vạn Kiếp (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Lạng Châu người vật nước về đông
Bóng ảnh trăm năm thoắt chẳng còn
Núi cũ quay đầu chăm chú ngắm
Nhạn về lớp lớp thuận tầng không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mai hoa (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Muốn hướng cao xanh hỏi tự đâu
Riêng mang tuyết lạnh giữa non sâu
Bẻ về chẳng phải lừa tri kỷ
Nguyện mượn tình xuân giải bệnh sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 6 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Xuân đến trắng vàng thảy tốt tươi
Thương hương yêu mến cũng như thời
Khắp cõi muôn hoa rơi rụng hết
Rào đông, cúc thắm héo sau thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 3 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Quên thân quên thế đã quên xong
Yên lặng ngồi lâu mát lạnh giường
Năm hết trong non không có lịch
Cúc hoa nở rộ biết Trùng Dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thị tịch (Pháp Loa thiền sư): Bản dịch của Huyền Thanh

Vạn duyên chọn cắt, một thân nhàn
Hơn bốn mươi năm mộng huyễn mang
Kính bảo mọi người ngưng dựa hỏi
Bờ kia trăng gió rất thênh thang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đại Lãm Thần Quang tự (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Thần Quang cao ngất ẩn thâm sâu
Nâng Nhật đưa trăng dạo địa cầu
Một tá lâu đài, tranh vẽ tạo
Ba ngàn thế giới, mắt thơ lưu
Tục thay nhiều nếp, mây thương cẩu
Thông chẳng biết năm, tăng bạc đầu
Trừ bỏ đốt hương, tham việc Phật
Ngừng nương niệm khác dứt lo âu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nguyệt (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Đèn soi nửa cửa, sách đầy giường
Đêm vắng sân Thu lác đác sương
Thức dậy đâu đây chày đập vải
Trên bông hoa Quế, ánh trăng non


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Ngàn hương xông hết ngát thơm toà
Nước mới khơi dòng, mát thoáng qua
Trong bóng Đa già, sư đóng cửa
Tiếng ve gợi dẫn ý Thu xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Thôn trước thôn sau tựa khói nhoà
Nửa không nửa có, ráng chiều qua
Mục đồng thổi sáo, trâu về hết
Cò trắng từng đôi xuống ruộng đùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối