Dưới đây là các bài dịch của Huyền Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đăng Bảo Đài sơn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Đất vắng đài thêm cũ
Thời đến xuân chưa nồng
Mây núi gần xa hiện
Lối hoa rợp nửa đường
Muôn việc nước đưa nước
Trăm năm lòng bảo lòng
Dựa lan can nâng sáo
Ngực chứa đầy trăng trong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vũ Lâm thu vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Suối khe vẽ ngược ảnh cầu treo
Che bóng dòng xuôi chút nắng chiều
Lá đỏ rụng rơi ngàn núi vắng
Mây mù sương phủ, tiễn chuông kêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khuê oán (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Thức dậy cuốn rèm ngắm lá rơi
Chim Oanh chẳng hót, oán xuân rồi
Mặt trời vô cớ lầu Tây lặn
Đầu bóng về Đông, hoa hướng soi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Thức dậy ra mở cửa
Xuân về vẫn chẳng hay
Một đôi bươm bướm trắng
Phấp phới dựa hoa bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giang hồ tự thích (Tiểu đĩnh trường giang đãng dạng phù) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Thuyền nhỏ sông dài nổi sóng đưa
Du dương chèo nhịp, thác ghềnh qua
Nơi nào tiếng nhạn vừa vang lại
Thu động mười châu ngập gió lùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thoát thế (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Nghiêng thân nhảy thoát lửa bao vòng
Muôn việc đều vào mắt rỗng không
Ba cõi mênh mang, tâm thấu tỏ
Hoa trăng Tây lặn, ló vầng Đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tự tại (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Vô cớ chuột bìm cứ lấn xâm
Quay về già yếu gởi sơn lâm
Nhà tranh cửa gỗ vui thanh thoát
Phải quấy không còn, tự tại tâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đốn tỉnh (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Đoán biết Có, Không chẳng khác mà
Tử sinh theo mạch sóng tuôn xa
Đem qua trăng sáng, đêm nay sáng
Năm cũ hoa cười, năm mới ra
Chín cõi xoay vần, vòng kiến chạy
Ba đời nhanh chóng, gió đèn qua
Hoặc hỏi thế nào là cứu cánh?
Ma Ha Bát Nhã Tát Bà Ha.


Chú thích của Dịch giả: Ma Ha Bát Nhã tát bà ha, tiếng Phạn là Mahā-prajñā svāhā mang ý nghĩa là quyết định thành tựu Đại Trí Tuệ nên có thể dịch câu này là: Quyết thành Đại Tuệ hưởng an hoà

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trụ trượng tử (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Chiếc gậy ngày ngày giữ ở tay
Thoắt như cọp nhảy tựa rồng bay
Nắm về chỉ sợ sơn hà đổ
Dựng đứng còn e nhật nguyệt lay
Ba thước Sa La đâu có được
Sáu khoen Địa Tạng khó tìm thay
Đường đời chẳng kể nhiều gai góc
Chẳng biết sao theo Phật trước đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề tinh xá (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Bước tới cổng chùa chỉ thoáng qua
Dọc ngang tuôn chữ, viết Già Đà
Năm về đầu bút không duyên cớ
Ba cõi Như Lai chẳng biết à?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối