Dưới đây là các bài dịch của Huyền Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Thị chúng (Thế gian nghi vọng bất nghi chân) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Thế gian thích vọng chẳng ưa chân
Tâm vọng hay chân cũng bụi trần
Cốt được cao siêu qua bờ ấy
Khéo tham Đồng Tử thấy tiền nhân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thị chúng (Hưu tầm Thiếu Thất dữ Tào Khê) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Ngưng tìm Thiếu Thất với Tào Khê
Thể Tính sáng ngời chửa có mê
Trăng cũ gần xa soi chẳng ngại
Gió trời cao thấp thổi không chê
Thơm hồng sen nở, bùn không dính
Đen trắng Thu mang, sắc níu về
Diệu khúc xưa nay nên hát xướng
Đông Tây Nam Bắc chớ tìm chi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khuyến thế tiến đạo (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Bốn tiết xoay vần Xuân lại Thu
Già nua mau chóng đến trên đầu
Vinh hoa ngó lại một trường mộng
Năm tháng ôm suông muôn hộc sầu
Lối nẻo luân hồi như vỏ đổi
Sông yêu chìm nổi tựa thân hư
Gặp trường cũng chẳng sờ lên mũi
Duyên tốt không cùng, chỉ dứt ư?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giang hồ tự thích (Hồ hải sơ tâm vị thuỷ ma) (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Lòng mơ hồ biển chửa từng khuây
Tên bắn thoi đưa đẩy tháng ngày
Gió mát trăng trong, đời tính đủ
Non xanh nước biếc, sống dư đầy
Mù sương sáng sớm, dong buồm đến
Khói sóng chiều hôm, thổi sáo bay
Dấu vết Tạ Tam nay chẳng thấy
Cát lưu thuyền rỗng vẫn còn đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhập trần (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Xa xa rộng bước đến trần gian
Lừng lẫy đầu my lộ ánh vàng
Xóm Bắc rong chơi, thai Ngựa đón
Nhà Đông tán láo, bụng Lừa mang
Roi vàng đánh lấn trâu bùn chạy
Dây sắt cùm lôi cọp đá tan
Tự được gió lùa băng giá hết
Trăm hoa như cũ gọi đài xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Sống chết do đâu, miễn hỏi trình
Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành
Đầu non, mây hiện hình lìa núi
Cuối suối, nước không tiếng khởi sanh
Vừa đến tháng ba, hoa nhuỵ nở
Dứt xong canh bốn, tiếng gà tranh
À! Ai hội được dung nhan mẹ
Mới hiểu người, trời vốn giả danh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hạ cảnh (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Nhà hoa thăm thẳm bóng ngày vương
Cửa bắc vời sen toả ngát hương
Mưa tạnh vườn rừng xanh thắm mượt
Ve kêu rộn rã nắng chiều buông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cung viên xuân nhật ức cựu (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Cửa ngỏ, bụi rêu phủ lối này
Ngày qua chầm chậm ít người hay
Ngàn hồng vạn tía chen nhau thắm
Xuân nở hoa cười, hứa với ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn (Trần Thái Tông): Bản dịch của Huyền Thanh

Gió đập cửa tùng, trăng chiếu sân
Cảnh reo rét buốt thấu tâm thần
Hương vị lúc này không kẻ biết
Giao cho sư núi hưởng canh tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thoái cư (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Huyền Thanh

Nếu về hoạ phúc sẽ đi chung
Chọn chốn thâm sâu để sống cùng
Miền biển, xuân về mê luỹ én
Xóm mây, mưa xuống lánh đồng nương
Thẹn cho thân đục nơi đời đục
Nương chút lòng trong gặp nước trong
Đêm mộng Quán Âm vào cỏ dại
Sông Thu xanh nhạt đón hoa sương

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]