鄂州南樓書事

四顧山光接水光,
憑欄十里芰荷香。
清風明月無人管,
并作南樓一味涼。

 

Ngạc Châu Nam Lâu thư sự

Tứ cố sơn quang tiếp thuỷ quang,
Bằng lan thập lý kỵ hà hương.
Thanh phong minh nguyệt vô nhân quản,
Tịnh tác Nam Lâu nhất vị lương.

 

Dịch nghĩa

Bốn mặt núi in bóng nước,
Tựa vào lan can, mười dặm ấu sen thoảng thơm.
Trăng trong gió mát không ai cai quản,
Thảy làm cho lầu nam thêm mát.


Thiên gia thi chép tác giả bài này là Vương An Thạch, với tiêu đề Vãn lâu nhàn toạ 晚樓閒坐 (Buổi chiều nhàn ngồi ở trên lầu).

Ngạc Châu nay ở Vũ Xương Thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Nam Lâu ở thành Ngạc Châu. Vào năm đầu Sùng Ninh (1102) đời Tống Huy Tông, tác giả lại bị bãi quan đến Ngạc Châu làm giám thuế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bốn mặt non xanh nước tiếp xanh
Hương sen mười dặm đến lan can
Trăng trong gió mát nào ai giữ
Tặng khách phương nam vị mát lành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Bốn bề rực rỡ núi sông,
Hương sen mươi dặm ngát lừng lan can.
Trăng trong gió mát khôn ngăn,
Dịu lành tặng khách phương nam hưởng cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bóng núi bốn bề quyện bóng sông
Hương sen mười dặm thoảng ngoài song!
Trăng thanh gió mát nào ai tiếc
Khách đến từ nam được hưởng cùng!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nước in bốn mặt núi liền nhau,
Mười dặm hương sen tựa mạn lầu.
Gió mát trăng thanh người chẳng quản,
Thảy thêm mát rượi thổi Nam Lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn bề nước biếc non xanh
Hoa sen mười dặm bên mành ngát hương
Khách từ nam đến hưởng chung
Trăng thanh gió mát trời dành cho ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Bốn bên núi thẳm giáp sông trường,
Lọi cửa hơi sen mát mẻ nhường;
Trăng gió không ai ngăn đón được,
Hướng nam đưa lại thoảng mùi hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời