29/05/2024 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngạc Châu Nam Lâu thư sự
鄂州南樓書事

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 02:13

 

Nguyên tác

四顧山光接水光,
憑欄十里芰荷香。
清風明月無人管,
并作南樓一味涼。

Phiên âm

Tứ cố sơn quang tiếp thuỷ quang,
Bằng lan thập lý kỵ hà hương.
Thanh phong minh nguyệt vô nhân quản,
Tịnh tác Nam Lâu[1] nhất vị lương.

Dịch nghĩa

Bốn mặt núi in bóng nước,
Tựa vào lan can, mười dặm ấu sen thoảng thơm.
Trăng trong gió mát không ai cai quản,
Thảy làm cho lầu nam thêm mát.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bốn mặt non xanh nước tiếp xanh
Hương sen mười dặm đến lan can
Trăng trong gió mát nào ai giữ
Tặng khách phương nam vị mát lành
Thiên gia thi chép tác giả bài này là Vương An Thạch, với tiêu đề Vãn lâu nhàn toạ 晚樓閒坐 (Buổi chiều nhàn ngồi ở trên lầu).

Ngạc Châu nay ở Vũ Xương Thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Nam Lâu ở thành Ngạc Châu. Vào năm đầu Sùng Ninh (1102) đời Tống Huy Tông, tác giả lại bị bãi quan đến Ngạc Châu làm giám thuế.

[1] Có bản chép là “nam lai” 南來.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Ngạc Châu Nam Lâu thư sự