金陵懹古

玉樹歌殘王氣終,
景陽兵合戍樓空。
松楸遠近千官冢,
禾黍高低六代宮。
石燕拂雲晴亦雨,
江豚吹浪夜還風。
英雄一去豪華盡,
唯有青山似洛中。

 

Kim Lăng hoài cổ

Ngọc thụ” ca tàn vương khí chung,
Cảnh Dương binh hợp thú lâu không.
Tùng thu viễn cận thiên quan trủng,
Hoà thử cao đê lục đại cung.
Thạch yến phất vân tình diệc vũ,
Giang đồn xuy lãng dạ hoàn phong.
Anh hùng nhất khứ hào hoa tận,
Duy hữu thanh sơn tự Lạc trung.

 

Dịch nghĩa

Khúc ca “Ngọc thụ” im rồi, vương khí cũng đã hết
Quân họp tại cung Cảnh Dương lầu canh bỏ trống
Mồ mả ngàn quan nằm dưới các cây tùng thu rải rác xa gần
Cung sáu triều đại đứng giữa cánh đồng lúa nhấp nhô
Chim én lướt mây lúc tạnh cũng như khi mưa
Cá heo thổi sóng trong đêm tối lại có gió lộng
Một khi anh hùng đi rồi thì vẻ hào hoa hết cả
Chỉ có núi xanh là giống như ở đất Lạc Trung


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

“Ngọc thụ” im rồi hết khí vương,
Cảnh Dương quân nhóm bỏ lầu không.
Mả ngàn quan cũ cây man mác,
Cung sáu triều xưa lúa chập chùng.
Mưa tạnh, én vờn mây trước núi,
Gió đêm cá thổi sóng bên sông.
Anh hùng vắng bóng hào hoa hết,
Núi vẫn xanh màu tựa Lạc Trung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

“Ngọc thụ” ca xong vương khí tàn,
Cảnh Dương quân hợp để lầu hoang.
Mả ngàn quan cũ, tùng san sát,
Cung sáu triều xưa, lúa ngập tràn.
Én núi lướt mây mưa nắng mặc,
Cá heo vờn sóng gió đêm sang.
Anh hùng vừa khuất hào hoa mất,
Chỉ có Lạc Trung xanh núi ngàn!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lặng khúc “Đình hoa”, hết nghiệp Trần,
Cảnh Dương binh họp, vắng lầu quân.
Mộ nghìn quan cũ thu ngô mọc,
Cung sáu triều xưa lúa nếp gần.
Én đã xua mây mưa lại tạnh,
Cá heo thổi sóng gió đêm vần.
Anh hùng vắng ngắt, hào hoa hết,
Như Lạc Trung còn ngọn núi xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngừng ca “Ngọc thụ”, hết vua,
Cảnh Dương họp lính, gió lùa chòi không.
Mộ quan quanh dẫy ngô đồng,
Lô nhô trong lúa, là cung sáu triều.
Tạnh, mưa, én vẫn liệng đều,
Cá heo phun sóng, gió nhiều về đêm.
Hào hoa, khi mất, cũng quên,
Núi xanh còn mãi, giống miền Lạc Trung...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Ngọc thụ” tàn, thế vua tan
Cảnh Dương binh lính họp bàn, lầu không
Ngàn mồ dưới bóng ngô đồng
Cung sáu triều đại lúa trồng lô nhô
Nhạn bay, mưa chút lại khô
Cá heo thổi sóng, đêm khuya gió đùa
Anh hùng khuất, hết hào hoa
Chỉ còn rặng núi như là Lạc Trung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

“Ngọc thụ” ca ngưng, vượng khí tàn
Cảnh Dương giếng lấp, Thú Lâu tan
Cỏ cây thấp thoáng mồ khanh tướng
Lúa nếp lô nhô dấu cố cung
Chim én vờn mây mưa sớm đến
Cá he đớp sóng gió đêm lồng
Anh hùng đâu nữa hào hoa hết
Duy có non xanh tựa Lạc Trung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời